Інтернет-магазин tactical07.com, розташований на доменному імені tactical07.com, іменований надалі «Продавець», публікує Публічну оферту з продажу Товару дистанційним способом

 1. Визначення термінів
  1. Публічна оферта (далі – «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки.
  2. Замовлення Товару на сайті Інтернет-магазину – позиції, вказані Покупцем з асортименту Товару, запропонованого до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на сайті Інтернет-магазину або через Оператора.
 2. Загальні положення
  1. Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на сайті Інтернет-магазину, означає, що Покупець погоджується з усіма умовами цієї Оферти.
  2. Адміністрація сайту Інтернет-магазину має право вносити зміни до Оферти без попередження Покупця
  3. Термін дії Оферти не обмежений, якщо інше не вказано на веб-сайті Інтернет-магазину.
  4. Продавець надає Покупцю повну та достовірну інформацію про Товар, включаючи інформацію про основні споживчі властивості Товару, місце виготовлення, а також інформацію про гарантійний термін та термін придатності Товару на сайті Інтернет магазину, у розділі «Магазин»
 3. Ціна товара
  1. Ціна на кожну позицію товару вказана на сайті Інтернет-магазину.
  2. Ціна товару вказується у гривнях України та включає налог на додану вартість.
  3. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію товару. Усі зміни набувають чинності негайно після публікації і вважаються доведеними до відома Покупця з моменту такої публікації.
  4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.
  5. Зміна Продавцем ціни на сплачений Покупцем Товар не допускається.
  6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцю під час оформлення замовлення Оператором.
  7. Зобов'язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцем коштів.
  8. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, вказаними на сайті Інтернет-магазину у розділі «Оплата та доставка».
 4. Оформление заказа
  1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через сайт.
  2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну реєстраційну інформацію:
   1. ім'я Покупця або вказаної ним особи (одержувача);
   2. адресу, якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);
   3. Адреса електронної пошти;
   4. контактний телефон.
   5. Продавець зобов'язується обробляти персональні дані Покупця та забезпечувати їхню конфіденційність у порядку, встановленому чинним законодавством.
  3. Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
  4. Найменування, кількість, асортимент, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.
  5. Якщо Продавцеві потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі не надання необхідної інформації Покупцем Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем Товар.
  6. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1 цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. справжньої Оферти.
  7. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або під час оформлення Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора, дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. Затвердивши Замовлення обраного Товару, Покупець надає Оператору необхідну інформацію відповідно до порядку, зазначеного у п. 4.2. справжньої Оферти.
  8. Продавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення Замовлення.
  9. Покупець відповідає за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.
  10. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту отримання Продавців повідомлення про намір Покупця придбати Товар.
  11. Покупець може використовувати технологію cookies, веб-маяки, пікселі, локальне сховище браузера Покупця, скрипти, ідентифікатори, інформацію про IP-адресу Відвідувача сайту для надання низки послуг.Продавець використовує cookies для таких цілей: уподобання, послуги, безпека, сповіщення, реклама, аналітика роботи інтернет-магазину. Ця інформація не використовується для встановлення особи Покупця та не підлягає передачі третім особам
   1. Покупець може вимкнути використання cookies через пристрої або браузер, що використовуються, що вплине на подальше використання інтернет-магазину.
   2. Продавець має право направляти Покупцеві повідомлення рекламно-інформаційного характеру за допомогою e-mail та sms-розсилок з інформацією про знижки, акції, нові надходження тощо. Частота розсилок визначається продавцем самостійно, в односторонньому порядку.
 1. Доставка та передача товару покупцю
 2. Продавець надає Покупцю послуги з доставки Товару одним із способів, зазначених на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата та доставка».
  1. Якщо Договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – Договір) укладено з умовою про доставку Товару Покупцю, Продавець зобов'язаний у встановлений Договором термін доставити Товар до місця, вказаного Покупцем.
  2. Місце доставки Товару Покупець вказує під час оформлення Замовлення на придбання Товару.
  3. Термін доставки Товару Покупцеві складається зі строку обробки замовлення та терміну доставки.
  4. Доставлений Товар передається Покупцю, а за відсутності Покупця - будь-якій особі, яка пред'явила квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки Товару.
  5. Інформація про товар доводиться до відома Покупця в технічній документації, що додається до Товару, на етикетках шляхом нанесення маркування або іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів.
  6. Обмін та повернення товару можливе у разі виробничого шлюбу в строк до 14 днів з моменту отримання Товару.
  7. Обов'язковою умовою обміну або повернення товару є
   1. Відсутність слідів використання.
   2. Наявність фірмової етикетки та ярлика.
   3. Цілісність упаковки та комплектації.
   4. Товарний вигляд.
   5. Наявність товарного чека Продавця.
  1. Відповідальність за цілісність та безпеку Товару несуть транспортні компанії.
  2. Після отримання Замовлення претензії до кількості, комплектності та виду Товару не приймаються.
 3. Форс-мажор
  1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання було спричинене обставинами непереборної сили, що виникли після підписання цього Договору. "Обставини Непереборної Сили" означають надзвичайні події або обставини, які така Сторона не могла передбачати або запобігти доступним їй засобам. Такі надзвичайні події або обставини включають, зокрема: страйки, повені, пожежі, землетруси та інші стихійні лиха, війни, військові дії, дії російських або іноземних державних органів, а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного контролю будь-якої із Сторін. Зміни чинного законодавства або нормативних актів, які прямо чи опосередковано впливають на якусь із Сторін, не розглядаються як Обставини непереборної сили, однак, у разі внесення таких змін, які не дозволяють будь-якій із Сторін виконати будь-які з її зобов'язань за цим Договором , Сторони зобов'язані негайно ухвалити рішення щодо порядку роботи з усунення цієї проблеми для того, щоб забезпечити Сторонам продовження виконання цього Договору.
 1. Відповідальність сторін
  1. За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони відповідають відповідно до законодавства України.
  2. Уся текстова інформація та графічні зображення, розміщені в інтернет-магазині, мають законного правовласника, незаконне використання зазначеної інформації та зображень переслідується відповідно до чинного законодавства України.
 1. Прочие условия
  1. Усі суперечки, пов'язані з невиконанням, або неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим договором сторони намагатимуться вирішити під час переговорів.
  2. У разі не досягнення згоди у ході переговорів, суперечки вирішуватимуться у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.